پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حَبْوَه

وابسته

اشتباه در محبو، پسر بزرگ، حبوه برای دختر بزرگ، مَحْبوّ

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 128
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 223