پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، حجاب ( فقه )

وابسته

زن کافر

منابع

  • الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع جلد 2 : صفحه 70
  • حاشیة اعانة الطالبین جلد 3 : صفحه 304
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 24