پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کسی که توان انجام حج را ندارد.

مترادفات

از واژه «حج از ضعیف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حج از معضوب

اعم

حج ( عام )

وابسته

حج ضعیف

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 299
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 281، 282