پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )

وابسته

حج از غیر مستطیع، مستطیع ( فقه )، نیابت تبرعی در حج

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 382
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 375
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 121