پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )

وابسته

حج با مال فرزند

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 379
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 277
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 108