پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عمره، حج ( عام )

وابسته

عمره تمتع

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 172