پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )، عبادات زن

اخص

احرام زن، حج حایض، حج زن بدون محرم، حج زوجه، حج مستحاضه، حج مطلّقه، حج نفسا، طواف نسای زن
به لحاظ عده:
حج معتده وفات
به لحاظ نیابت:
حج زن از زن، حج زن از مرد

وابسته

اجرت همراه زن در حج، حج مرد، حلق زن در حج، همراهی محرم در حج زن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 161
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 302
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 220، 230
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 11