پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبد، حج ( عام )

اخص

حج نذری عبد

وابسته

اذن مولی، استطاعت عبد ( فقه )، بطلان حج عبد، طواف نسای عبد، عبد، عتق حاجی، قربانی حج عبد، نیابت عبد در حج

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 163
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 302
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 241، 363
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 51، 68
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 127
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 37، 40، 235