پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج مرد

وابسته

حج زن از زن، حج مرد از زن

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 302
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 365
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 238