پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 281، 287