پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حج مکی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حج اهل مکه

اعم

حج ( عام )

اخص

حج مکی با رجوع از آفاق، حج مکی دو وطنی، حج مکی مقیم آفاق

وابسته

حج تمتع ( خاص )، حج تمتع مکی، صدّ حج از مکه، مکّی ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 215، 217
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 308
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 404
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 44، 82، 88
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 35، 36
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 202، 206
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 316، 329، 330