پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حج میقاتی

حج میقاتی: مقابل حج بلدی) ر حج‏بلدی (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 236

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )

اخص

حج میقاتی با وصیت بلدی، حج میقاتی برای میت

وابسته

مرگ قبل از احرام، نیت حج، وصیت به حج میقاتی

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 173
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 115
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 236
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 17 : صفحه 320
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 164، 170