پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حج واجب

حج واجب: حجّی که به جا آوردن آن بر مکلّف واجب است، مقابل حج مستحب.

از آن در باب حج سخن گفته‏اند.

حج، گاهی به اصل شرع بر مکلّف واجب می‏شود که به آن حَجّة الاسلام) ر حَجّة الاسلام (گویند، و گاهی به سببی از اسباب، مانند نذر) ر حج نذری (، عهد، قسم و اجاره در حج نیابتی) ر حج نیابتی (.

) ر حج.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 241

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حج واجب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حج مستقر، حج مفروض

اعم

حج ( عام )، واجبات

اخص

حج واجب میت
به لحاظ سبب وجوب:
حج به قسم، حج عهدی، حج نذری، حجة الاسلام
به لحاظ عدم تمکن:
حج واجب معذور
به لحاظ مولی علیه:
حج واجب رجعی، حج واجب زوجه

وابسته

احرام حج واجب، اذن ابوین در سفر، تحلل محصور از حج، ترک حج واجب، حج استیجاری واجب الحج، حج مستحب، حج واجب استیجاری، حصر واجب الحج، زوال استطاعت، سفر برای حج واجب، عدم حج واجب، عدول از حج واجب، قربانی حج واجب، قضای حج، منع فرزند از سفر حج واجب، نیابت در حج واجب، نیابت واجب الحج، وجوب حج، وصیت به حج واجب

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 178
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 296
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 298، 382
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 108
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 220، 228، 284، 285، 298، 313
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 236، 241
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 5 : صفحه 10
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه (4-9)، 79
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه (119-122)
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 10 : صفحه 236
 • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 11، 14، 121، 127، 129، 151