پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )، عبادات کودک

اخص

حج کودک از غیر، حج کودک مراهق، حج نذری کودک
به لحاظ تمییز:
حج غیر ممیّز، حج ممیّز

وابسته

إجزای حج کودک، اذن مادر، اذن ولی، استطاعت کودک، تلبیه غیر ممیز، قربانی حج از کودک، نیابت درحج از کودک، نیابت کودک در حج، نیابت ولی در حج، هزینه حج کودک، وقوف کودک در عرفات، وقوف کودک در منا، ولی حج کودک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حج کودک به زیرصفحه حج کودک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 163
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 71
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 371
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 229، 235، 236
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 62
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 123
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 20، 27، 28