پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، حدث

وابسته

نماز احتیاط

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 348
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 256