پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

11. کیفر مرتدّ: کیفر مرتدّ ملّی - در صورتی که توبه نکند - و نیز مرتدّ فطری حتی در صورت توبه - به قول مشهور - قتل است، لیکن کیفر زن مرتدّ اعم از فطری و ملّی زندان است تا توبه کند یا بمیرد. در این که تنها امام یا نایب او حق اجرای حدّ را دارد یا برای دیگران نیز جایز می‌باشد، اختلاف است.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 343

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حد ارتداد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کیفر مرتد

اعم

احکام ارتداد، حدود ( خاص )

اخص

به لحاظ جنس:
حد زن مرتد، حد مرتد
به لحاظ نوع حد:
حبس زن مرتد، قتل مرتد ( فقه )

وابسته

ارتداد ( فقه )، توبه مرتد ( فقه )، دعوی در حد ارتداد، مرتد ( فقه )، مسقطات حد ارتداد

== منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=37&showitem=286

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 337
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 71
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 547
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 605
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 436
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 191، 208
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 183
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 343
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 840
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 408
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 573
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 325
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 22
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 136-7