پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حرام زاده: زنازاده.

عنوان یاد شده به مناسبت در باب حدود به کار رفته است.

نسبت حرام زادگی - و مانند آن - دادن به کسی، به جهت عدم صراحت در زنازاده بودن ) زیرا ممکن است مراد، فرزند آمیزش حرام، همچون آمیزش با همسر در حال حیض یا روزه و یا احرام باشد

________________________________________

282

(قذف) ر قذف (به شمار نمی‏رود و نسبت دهنده تنها تعزیر) ر تعزیر (می‏شود.

از برخی قدما یکسان بودن نسبت حرام زادگی با نسبت زنازادگی نقل شده است. البته اگر قرینه‏ای دلالت کند که مراد گوینده از حرام زادگی زنازادگی است یا عرف آن را نسبت زنازادگی بداند، قذف به شمار می‏رود و حدّ آن بر نسبت دهنده جاری می‏شود. 1

) ر زنازاده (

1. جواهر الکلام 411 /41؛ تحریر الوسیلة 473 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 281

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

ولد الزنا، ولدالشبهه

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 281