پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حروف نماز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حروف قرائت نماز

اعم

احکام نماز، حروف ( فقه )

اخص

به لحاظ اجزای نماز:
حروف تشهد، حروف سلام نماز
به لحاظ نوع حروف:
حروف حلقی نماز، حروف شمسی نماز، حروف قمری نماز، حروف مبانی نماز، حروف معانی نماز

وابسته

اخلال در قرائت نماز، ترتیب قرائت نماز، تعلم قرائت نماز، موالات در حروف نماز

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه (244-245)