پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اختلاج: پرش و لرزش رگ‌ها، چشم یا سایر اعضا.

از آن در باب صید و ذباحه، ارث و دیات به مناسبت سخن رفته است.

از شرایط صحّت ذبح (--' ذبح) ، حرکت بدن حیوان پس از ذبح است و اختلاج کفایت نمی‌کند. 1

اختلاج، نشان زنده بودن جنین در رحم و بچه متولد شده نیست. از این رو، احکام مترتّب بر زنده بودن مانند ارث و دیه، با اختلاج ثابت نمی‌شود. 2

1 - الروضة البهیة 7 223.

2 - جواهر الکلام 43 364 - 365 و المبسوط 4 124 و 7 2.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 307

اصطلاح‌نامه

اعم

حرکت ( تکان خوردن )، شرایط ذبح

وابسته

تقلص اعضای ذبح، حرکت بعد از نحر، ذبح، ذبیحه، شک در حرکت بعد از ذبح

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 223، 2223
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 362
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 148
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 125، 129، 191
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 186
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 21، 80، 99، 275
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 100، 112، 123، 145
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 307
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 122
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 73