پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حرکت ( تکان خوردن )، شرایط ذبح

وابسته

حرکت بعد از ذبح، نحر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 223