پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، حضور ( فقه )

وابسته

خطبه نماز عیدین، شرایط نماز عیدین

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 442، 459
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 339، 397
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 63