پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حافِر: سُم اسب، الاغ و قاطر/ حفر کننده) ر حفر (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 197

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حفر کننده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حافر( حفر کننده )

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

حفر

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 197