پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حفظ مقام ولایت فقیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پاسداری از مقام نیابت فقیه

اعم

احکام ولایت، حفظ ( نگهداری )

وابسته

ولایت فقیه ( فقه )

منابع

  • ولایت فقیه : صفحه 21