پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، حقوق ( فقه )

اخص

آمیزش هنگام میل زوجه، ارث زوجه، استخدام برای زوجه، حسن معاشرت با زوجه، حق نفقه زوجه
به لحاظ اخلاقی:
خوشرویی زوج، عفو زوجه
به لحاظ حق مالی:
مهریه ( فقه )، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه
به لحاظ هم خوابی:
حق المبیت، حق مضاجعت، قَسْم

وابسته

ادای حق زوجه، ترک حق زوجه، تصرف ترکه، حق زوج ( فقه )، خودداری زوج از ادای حق، زوجه ( فقه )، قَسْم موطوئه به ملک، مهلت در حق زوجیت

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 24 : صفحه 588
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 63
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 303
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 541
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 429
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 152
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 18 : صفحه 183
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 334
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 308
  • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 199