پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، حکایت اذان

وابسته

اذان کافر

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 192
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 511