پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حکم قاضی

وابسته

اتلاف به حکم خطئی، اشتباه قاضی ( فقه )، ظهور خلاف در قضاوت، علم محکوم له به بطلان حکم

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 79، 96
  • فقه القضاء : صفحه (258-259)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 40
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 375