پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حیض ( فقه )

وابسته

حایض عددیه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 43
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه (292-293)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 143