پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طلاق، حیض ( فقه )

وابسته

طلاق حایض، عده صاحب عادت

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 821
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 225
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 223