پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، حیض ( فقه )

وابسته

غسل حیض کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 131