پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حیوان حرام گوشت دریایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حیوان آبزی حرام گوشت

اعم

حیوان حرام گوشت، حیوان دریایی

اخص

خزّ، خوک دریایی، سگ دریایی

وابسته

ادرار حرام گوشت دریایی، حیوان حرام گوشت خشکی، مدفوع حرام گوشت

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 2
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 253
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 335
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 16
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 284، 296