پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حیوان حرام گوشت عارضی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حرام گوشت عرضی

اعم

حیوان حرام گوشت

اخص

حیوان مرتضع از نجس العین، حیوان موطوئه، حیوان نجاست خوار

وابسته

ادرار حرام گوشت عارضی، حیوان حرام گوشت اصلی، مدفوع حرام گوشت، نماز با اجزای حرام گوشت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 284
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 283
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (291-292)