پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حیوان حلال گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حلال گوشت، حیوان مأکول اللحم

اعم

حیوان ( فقه )

اخص

آهو، انعام، پرنده حلال گوشت، زرافه، ماهی فلس دار

وابسته

آلت تناسلی حلال گوشت، آمیزش حلال گوشت، أجزای حلال گوشت، اتلاف حلال گوشت، ادرار حلال گوشت، اسباب حرمت حلال گوشت، بیضه حلال گوشت، بیع حلال گوشت، پشم حلال گوشت، پوست حلال گوشت، پی گردن، تخم پرنده حلال گوشت، تذکیه حلال گوشت، تکفین با حلال گوشت، جنایت بر حلال گوشت، حدقه چشم حلال گوشت، حیوان حرام گوشت، حیوان مکروه گوشت، حیوان نجاست خوار، خرزه دماغ، خوردن آب دهان حلال گوشت، رحم حلال گوشت، رگ حلال گوشت، زهردان حلال گوشت، شیر حلال گوشت، طحال حلال گوشت، علائم حلیت حیوانات، غدد، فرج حلال گوشت، قلوه حلال گوشت، کرک حلال گوشت، گوش قلب حلال گوشت، مثانه حلال گوشت، محرمات حلال گوشت، مدفوع حلال گوشت، مردار با خون جهنده، مکروهات حلال گوشت، نخاع حلال گوشت، نیم خورده حلال گوشت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 603
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 285
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 390
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 484، 626