پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

1. حیوانات دریایی: به قول مشهور، انواع حیوان دریایی جز ماهی و میگو حرام گوشت است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. 2 ماهی نیز اگر فلس) پولک (داشته باشد، حلال وگرنه بنابر مشهور حرام است.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 525

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حیوان دریایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حیوان بحری

اعم

حیوان ( فقه )

اخص

اسب دریایی، تمساح، حیوان حرام گوشت دریایی، خرچنگ، زهره، سهیل، قورباغه، گاو دریایی، گوسفند دریایی، لاک پشت، ماهی، میگو

وابسته

بیع حیوان دریایی، پوست حیوان دریایی، حیوان خشکی، خوردن حیوانات دریایی، دریا، صید حیوان دریایی، مردار حیوان دریایی، نماز با اجزای حیوان دریایی

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 263
 • الفقه جلد 76 : صفحه 17
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 65
 • توضیح المسائل : صفحه 535
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 137
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 241
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 525
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 269، 270
 • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 105
 • کفایة الاحکام : صفحه 248
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 59