پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حیوان مکروه گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مکروه اللحم

اعم

حیوان ( فقه )

اخص

پرنده مکروه گوشت

وابسته

ادرار مکروه گوشت، حیوان حرام گوشت، حیوان حلال گوشت، مدفوع مکروه گوشت، نیم خورده مکروه گوشت

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 286
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 276
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 178
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 124
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (292-295)