پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خروج خون، شرایط ذبح

اخص

خروج متعارف خون ذبیحه

وابسته

اعتدال ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 223
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (147-148)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 125
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 299
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 186
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 245، 275
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 100، 112، 145
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 122
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 137
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 76
 • مهذب الاحکام : صفحه 125