پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، خروج انسان، مستحبات نکاح

منابع

  • الفقه جلد 62 : صفحه 146
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 11
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 26