پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انزال

وابسته

استحاله منی

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 10