پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، خروج ( خارج شدن )

وابسته

منی مرد

منابع

  • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 315
  • الفقه جلد 9 : صفحه 391
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 46
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 36
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 222
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 260
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 208
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 11
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 9-10
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 100