پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خروج ( خارج شدن )

وابسته

زن سالخورده، نماز عیدین پیرزن

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 55