پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خرید» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشترا، شراء

اعم

بیع ( فقه )

اخص

بازخرید خدمت، خرید آب، خرید آرد، خرید آلات حرام، خرید آلات دسترسی به آب، خرید آلات مشترک، خرید آلات موسیقی، خرید از مستأمن، خرید اسباب سفر حج، خرید اموال مسروقه ( فقه )، خرید اوراق بخت آزمایی، خرید با درهم، خرید با دینار، خرید با غنیمت جنگی، خرید با غیر مخمس، خرید با کارت‌های اعتباری، خرید با مال الشرکة، خرید با مال مضاربه، خرید بدل قربانی مکسور حج، خرید به شرط عتق، خرید به قصد احتکار، خرید ترّقه، خرید تکیه گاه نماز، خرید تنباکو، خرید تنبک، خرید تولیدات شرکت یهودی، خرید جهیزیه، خرید خمیر اصلاح، خرید دوربین فیلم برداری، خرید راحله حج، خرید ربا، خرید زاد حج، خرید زن آواز خوان، خرید سفیه، خرید سلاح از بیت المال، خرید شراکتی حیوان، خرید شطرنج، خرید صور، خرید ظرف طلا، خرید ظرف نقره، خرید عبد فراری، خرید عقار، خرید قرآن، خرید قربانی، خرید کالای اسرائیلی، خرید کالای امریکایی، خرید کتاب، خرید کفاره، خرید کنیز در احرام، خرید کودک، خرید گندم، خرید گوشت قربانی حج، خرید لباس غربی، خرید مأمور برای خود، خرید مال مضاربه، خرید مبیع از خریدار، خرید مجلات لباس زنانه، خرید مغصوب، خرید مماثل وقف، خرید موجب تضییق مردم، خرید نان، خرید نجس، خرید ولی

وابسته

احتکار ( فقه )، تسامح در خرید، تکبیر هنگام خرید، شهادتین هنگام خرید، ضمان مقبوض به سوم، فروش، وکالت در خرید

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خرید به زیرصفحه خرید/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 63
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 186، 187
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 125، 484
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 103
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 1809
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 25
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 111
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 189
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 38، 42، 59، 62، (92-93)، 183