پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خرید

وابسته

کافر حربی

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 379
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 435
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 139