پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خرید کتاب

وابسته

زکات ( عین )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 373
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 304