پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خُطبه نماز، شرایط نماز عیدین

اخص

خطبه عیدین در زمان غیبت، خطبه عیدین فرادا
به لحاظ زمان ایراد:
خطبه عیدین بعد نماز، خُطبه عیدین قبل نماز
به لحاظ نوع عید:
خطبه نماز عید فطر، خطبه نماز عید قربان

وابسته

استماع خطبه نماز عیدین، تشویق به زکات فطره، تشویق به قربانی، تقدیم خطبه عیدین، حضور در خطبه عیدین، خطبه نماز جمعه، سلام خطیب نماز عیدین، نشستن امام بین دو خطبه، نماز عیدین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خطبه نماز عیدین به زیرصفحه خطبه نماز عیدین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 673
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 170
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 186
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 242
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 441، 453
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه (336-337)، 338، 397
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 317
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 54، 62