پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خمس از عوض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خمس از مال دیگر

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

خمس از عین، خمس از قیمت

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 451
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 481