پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

خمس از عوض، خمس از قیمت، مال ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 458