پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

باغ

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 297
  • کتاب الخمس : صفحه 813
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 439