پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حج، خمس ( عمل )

وابسته

حج با خمس

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 91