پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبد، خمس ( عمل )

وابسته

خمس بر مولی، عبد

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 465