پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مجنون، خمس ( عمل )

وابسته

مجنون ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 57