پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

بنی امیه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 92